200 S 2nd St #3I, New York City, NY 11211 - MLS#RPLU-45661726665 - ...